Arbete och migration

Som barn plockade vi alltid bär med familjen. En del sålde vi (och jag kunde köpa min första moped för pengarna). Idag ser bärplockningen annorlunda ut. En stor andel av de som idag plockar bären kommer från Thailand.

Stationen i Moskosel

En gång i tiden var Moskosel en centralort med järnvägsstation och tåg som gick. Idag är det ett museum.

 

Toyification of heavy machinery

Ett pågående projekt. Idén går ut på att gestalta hur maskiner och verktyg blir till något att leka med. Hur de görs till en resurs. En resurs för att utrycka yrkesskicklighet, i många fall maskulinitet eller bara en leksak att ha roligt med. En tanke jag har är att det hänger samman med mekaniseringen av sådant arbete som tidigare krävde muskler (stora starka karlar). När dessa muskler inte längre behövs, hur förändrar det maskuliniteten?

Bilderna här ovan visade jag i USA 2012.

Projekt

Egna berättelser, dokumentation och undersökande. Ibland blir det en slideshow. Eller till slut en bok. Jag har ett bokprojekt som jag jobbar lågintensivt med. En fotobok om skogsägare. En bok där jag vill utforska och visa kända och okända sidor av skogsägarskapets dimensioner. Bilder som berättar, problematiserar och fördjupar. Det är inte ett reportage. Det är inte konst. Det är forskning och tolkning och ingår i mitt större pågående forskningsprojekt kring privata skogsägare i Sverige.
 
Jag har också arbetat med ett projekt om internationell arbetsmigration där jag undersöker människorna bakom bärplockning. Det handlar om drivkrafter och identitet.
 
På temat identitet arbetar jag också med livet i rurala miljöer. Hur identiteter och positioner skapas och omformas i relation till strukturella och geografiska förutsättningar. Generellt kan man nog säga att jag har ett stort intresse för periferin, såsom den definieras för tillfället, och det rurala livet.